Everyday Japanese phrases airport and airplane

Everyday Japanese phrases airport and airplane

Hi veryone ! in this category Learn Japanese daily will introduce you common Japanese phrases which are used in our daiyly activity. Let’s start with first topic : Everyday Japanese phrases airport and airplane .

Everyday Japanese phrases airport and airplane

リムジンバスで空港へ行く
rimujinbasu de kuukou e iku
go to the airport on an airport shuttle

札幌までの航空券を予約する
sapporo made no koukuuken o yoyaku suru
reserve a ticket for a light to Sapporo

窓側の席を希望する
madogawa no seki o kibou suru
request a window seat

予約を確認する
yoyaku o kakunin suru
confirm my reservation

予約をキャンセルする
yoyaku o kyanseru suru
cancel my reservation

遅い便に変更する
osoi bin ni henkou suru
change the flight to a later one

通路側の席に変える
tsuurogawa no seki ni kaeru
change to an aisle seat

キャンセル待ちをする
kyanseru machi o suru
get on the waiting list

キャンセル待ちしている
kyanseru machishiteiru
be on the waiting list

航空券を払い戻してもらう
koukuuken o harai modoshite morau
get a refund for my ticket

カウンターで搭乗手続きをする
kauntaa de toujou tetsudzuki o suru
check in at the counter

携帯でチェックインする
keitai de chekkuin suru
check in via my cell phone

その便はオーバーブッキングだ
sono bin wa oobaabukkingu da
The flight is overbooked

搭乗券を受け取る
toujouken o uketoru
receive my boarding pass

手荷物を預ける
tenimotsu o azukeru
check my baggage through

かばんを機内に持ち込む
kaban o kinai ni mochikomu
bring my bag onto the plane

荷物の超過料金を払う
nimotsu no choukaryoukin o harau
pay an excess baggage charge

預けた荷物のタグを受け取る
azuketa nimotsu no tagu o uketoru
receive the baggage claim tag

保安検査を通過する
hoankensa o tsuuka suru
pass through security checks

セキュリティーゲートを通る
sekyuritiigeeto o tooru
walk through the security gate

警備が厳重だ
genjuu ga keibida
The security is tight

金属探知器が反応した
kinzokutanchiki ga hannou shita
The metal detector reacted

体をチェックされる
karada o chekku sareru
be body-searched

靴を脱がされる
kutsu o nugasareru
be made to take off my shoes

荷物をチェックされる
nimotsu o chekku sareru
have my baggage checked

係員にかばんを開けられる
kakarain ni kaban o akerareru
have my bag opened by the official

荷物の中身を取り出す
nimotsu no nakami o toridasu
take things out of my bag

かばんの中身を全部出す
kaban no nakami o zenbu dasu
empty my bag

ポケットの中身をトレーに空ける
poketto no nakami o toree ni akeru
empty my pockets into a tray

ライターを没収された
raitaa o bosshuu sareta
My lighter was confiscated

出国手続きを済ませる
shukkoku tetsudzuki o sumaseru
go through the departure formalities

出入国カードに記入する
shutsunyuukoku kaado ni kinyuu suru
fill in an embarkation card

パスポートにスタンプを押してもらう
pasupootp ni sutanpu o oshite morau
have my passport stamped

免税店で買い物をする
menzeiten de kaimono o suru
do some shopping at the duty-free shop

免税のウイスキーを買う
menzei no uisukii o kau
buy a bottle of duty-free whiskey

円を米ドルに両替する
en o kome doru ni ryougae suru
exchange yen for US dollars

搭乗ゲートに進む
toujou getto ni susumu
proceed to the boarding gate

タラップを上がる
tarappu o agaru
ascend the ramp

友人を見送る
yuujin o miokuru
see my friend off

見学デッキに出る
kengaku dekki ni deru
go out to the observation deck

離陸する飛行機に手を振る
ririku suru hikouki ni te o furu
wave my hand to the taking-off plane

搭乗する
toujou suru
board; go on board

エコノミークラスに乗る
ekonomiikurasu ni noru
fly economy-class

ビジネスクラスに乗る
bijinesukurasu ni noru
fly business-class

ファーストクラスに乗る
faasutokurasu ni noru
fly first-class

飛行機に搭乗する
hikouki ni toujou suru
get on a plane; go aboard a plane

夜行便に搭乗する
yakoubin ni toujou suru
take a night flight

頭上の荷物入れにバッグを入れる
zujou no nimotsu ire ni baggu o ireru
put my bag in the overhead compartment

酒の瓶を座席の下に置く
sake no bin o zaseki no shita no oku
put bottles of liquor under the seat

シートベルトを締める
shiitoberuto o shimeru
fasten my seatbelt

シートベルトを外す
shiitoberuto o hazusu
undo my seatbelt

飛行機が離陸した
hikouki ga ririku shita
The plane took off

席を後ろに倒す
seki o ushiro ni taosu
recline my seat

隣に大柄な男性が座っている
tonari ni oogara na dansei ga suwatteiru
A big man is seated next to me

耳に圧迫感がある
mimi ni appakukan ga aru
feel pressure in my ears

つばを飲み込む
tsuba o nomikomu
swallow my saliva

パイロットのアナウンスを聞く
pairotto no anaunsu o kiku
listen to the pilot’s announcement

緊急時の説明を聞く
kinkyuuji no setsumei o kiku
listen to the emergency procedures explanation

座席のポケットからイヤホンを取り出す
zaseki no poketto kara iyahon o toridasu
take the earphones out of the seat pocket

イヤホンを耳に当てる
iyahon o mimi ni ateru
put earphones in my ears

窓のブラインドを下げる
mado no buraindo o sageru
pull down the window shade

客室乗務員を呼ぶ
kyakushitsu joumuin o yobu
call a flight attendant

客室乗務員ボタンを押す
kyakushitsu joumuin botan o osu
push the flight attendant call button

座席のテーブルを倒す
zaseki no teeburu o taosu
lower the seat tray

ひじ掛けからテーブルを出す
hiji kake kara teeburu o dasu
take the tray out of the armrest

機内食を楽しむ
kinai shoku o tanoshimu
enjoy the in-flight meal

コーヒーのお代わりを頼む
koohii no okawari o tanomu
request another cup of coffee

毛布をもらう
moufu o morau
get a blanket

映画を見る
eiga o miru
watch a movie

ゲームをする
geemu o suru
play a game

機内誌を読む
kinaishi o yomu
read the in-flight magazine

地上に目をやる
chijou ni me o yaru
look down on the land

窓に顔をつけて外を見る
mado ni kao o tsukete soto o miru
look out the window with my face pressed against the window

飛行機は高度1万メートルを飛んでいる
hikouki wa koudo ichiman meetoru o tondeiru
My plane is flying at an altitude of 10,000 feet

快適なフライトだ
kaiteki na furaito da
be having a pleasant flight

飛行機が揺れた
hikouki ga yureta
The plane shook

飛行機酔いする
hikouki yoi suru
feel airsick

飛行機が怖い
hikouki ga kowai
be afraid of flying

座席を元の位置に戻す
Zaseki o moto no ichi ni modosu
return the seat to the original position

飛行機が着陸した
hikouki ga chakuriku shita
The plane landed

頭上の荷物入れからバッグを下ろす
zujou no nimotsu ire kara baggu o orosu
get my bag down from the overhead compartment

飛行機を降りる
hikouki o oriru
get off the plane

手荷物受け取り所でスーツケースを受け取る
tenimotsu uketorisho de suutsukeesu o uketoru
pick up my suitcase at the baggage claim

荷物が見つからない
nimotsu ga mitsukaranai
can’t find my bags

荷物を紛失する
nimotsu o funshitsu suru
lose my baggage

税関を通る
zeikan o tooru
go through customs

申告するものがある
shinkoku suru mono ga aru
have something to declare

税関で荷物を調べられる
zeikan de nimotsu o shiraberareru
get my baggage inspected at customs

入国手続きを済ませる
nyuukoku tetsudzuki o sumaseru
go through the immigration process

係官から質問される
kakarikan kara shitsumon sareru
be asked something by the officer

わけもなく緊張する
wake mo naku kinchou suru
become nervous for no reason

検疫で引っかかる
keneki de hikkakaru
fail to pass the quarantine to inspection

大阪で沖縄便に乗り継ぐ
oosaka de okinawa bin ni noritsugu
make a connection at Osaka to Okinawa

乗り継ぎ便に遅れる
norotsugi bin ni okureru
miss my connection

出迎えの人を探す
demukae no hito o sagasu
look for the greeting person

空港で彼女を出迎える
kuukou de kanojo o demukaeru
meet her at the airport

Above is Everyday Japanese phrases airport and airplane . Let’s see other similar post on category : Japanese phrases.

Stay with us on :
Facebook - Twitter - Pinterest - Reddit

Leave a Reply

error: Alert: Content is protected !!